Projektowanie serwisów www
 
 spacer.gif

Program obsługi hurtowni "HURT"
 
 
Program obsługi sklepu "SKLEP"  

Program do obsługi gastronomii
"Gastro 2006"
 

 

Program finansowo-księgowy  

 
POLECAMY


OFERTA   DRWEB - PROGRAM ANTYWIRUSOWYDr Web dla Windows
Dr Web dla stacji roboczej jest świetnym produktem. Cechuje go wysoka niezawodność gwarantowana codzienną akualizacją baz antywirusowych. Potrafi wykryć każdego wirusa nie obciążając w znaczącym stopniu zasobów Twojego komputera! Dodatkowo Spider Mail świetnie sobie radzi z ochroną wychodzącej i przychodzącej poczty. Polecamy dla domu i ochrony małej sieci komputerowej!
Minimum niezbędnej ochrony PC i notebooków przed wirusami i programami szpiegowskimi.
  Zalety:
 • Najlepsze w branży leczenie aktywnych infekcji.
 • Możliwość instalacji na zainfekowanym komputerze bez konieczności wstępnego leczenia.
 • Duża szybkość skanowania dzięki wykorzystaniu możliwości systemów multiprocesorowych.
 • Unikalna technologia blokady nawet nieznanych jeszcze zagrożeń (Origins Tracing).
 • Pełne skanowanie archiwów o dowolnym poziomie zagnieżdżenia.
 • Najlepsze wykrywanie i neutralizacja skomplikowanych wirusów.
 • Ochrona przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz, zapobieganie wyciekom ważnych da- nych przez sieć, blokada podejrzanych połączeń na poziomie pakietów i aplikacji (w licencjach z zaporą sieciową firewall).
  Komponenty ochrony licencji bazowej
 • Skuteczne rozpoznawanie wszystkich rodzajów zagrożeń (skaner Dr.Web).
 • Ochrona w czasie rzeczywistym (monitor plików SpIDer Guard®).
 • Przeciwdziałanie rootkitom (Anti-Rootkit Dr.WEB Shield™).
 • Zdrowa poczta bez wirusów (monitor poczty SpIDer Mail®).
 • Ochrona poczty przechodzącej przez Microsoft Outlook.
 • Dr.Web LinkChecker – kontrola wirusów i bazy niepożądanych stron internetowych, bez instalacji Dr.Web.
 • Ochrona przed atakami sieciowymi (zapora sieciowa Dr.Web).
 • Zdalne zarządzanie.
Antywirus Dr.Web dla Mac OS X
Minimum niezbędnej ochrony przed wirusami i innymi złośliwymi programami, napisanymi w celu infekowa- nia nie tylko Mac OS X, ale i innych systemów operacyjnych.
  Funkcje kluczowe:
 • Skanowanie obiektów autouruchamiania, wymiennych nośników informacji, dysków sieciowych i logicznych, formatów pocztowych, plików i katalogów, włącznie z tymi zapakowanymi i znajdu- jącymi się w archiwach.
 • Szybkie skanowanie pełne i fragmentaryczne.
 • Skanowanie antywirusowe ręczne, automatyczne lub na podstawie wcześniej stworzonego har- monogramu.
 • Ochrona regulacji monitora SpIDerGuard® za pomocą hasła chroniącego przed nieautoryzowa- nymi zmianami.
 • Stosowanie czynności wobec zainfekowanych i podejrzanych obiektów oraz obiektów innego ro- dzaju, włącznie z leczeniem, przeniesieniem do kwarantanny i usunięciem, w tym również wtedy, gdy wybrana wcześniej czynność okazała się niemożliwą do wykonania.
 • Wyłączenie ze skanowania ścieżek i plików na życzenie użytkownika.
 • Wykrywanie i usuwanie wirusów ukrytych w formatach nieznanych programów do pakowania. Rejestrowanie czasu zdarzenia, obiektu skanowania i rodzaju podjętego w związku z nim działa- nia.
 • Instalacja aktualizacji: automatyczna (zgodnie z harmonogramem) lub na żądanie.
 • Automatyczne powiadomienie (w tym z użyciem powiadomień dźwiękowych) o zdarzeniach wi- rusowych.
 • Izolacja zainfekowanych plików w kwarantannie z możliwością zaprogramowania czasu przecho- wywania obiektów w kwarantannie i jej maksymalnego rozmiaru.
 • Leczenie, odzyskiwanie lub usuwanie obiektów przeniesionych do kwarantanny. Prowadzenie szczegółowego raportu pracy.
 • Dostępność modułów w formie narzędzi wiersza polecenia, z możliwością ich integracji z Apple Scripts używanymi do obsługi systemu.
  Zalety:
 • Komfortowe Centrum zarządzania. Duża szybkość skanowania.
 • Możliwość tworzenia własnych profili skanowania.
 • Niezawodna ochrona w czasie rzeczywistym.
 • Minimalne obciążenie chronionego systemu. Niewielki ruch sieciowy przy aktualizacjach. Różnorodne konfiguracje.
 • Łatwość zarządzania. Nowoczesny i wygodny interfejs.
Dr Web dla serwera Linux
  Funkcje kluczowe:
 • Wykrywanie i neutralizacja wirusów oraz innych obiektów złośliwych na dyskach twardych i no- śnikach wymiennych.
 • Identyfikacja wirusów w archiwach o dowolnym poziomie zagnieżdżenia oraz w obiektach spa- kowanych.
 • Skanowanie plików, skompresowanych przez programy do pakowania, również nieznane, za po- mocą technologii FLY-CODE™.
 • Ochrona przed nieznanymi zagrożeniami za pomocą technologii bezsygnaturowego wykrywania
 • OriginsTracing™ i inteligentnego analizatora heurystycznego Dr.Web.
 • Skanowanie szybkie, pełne, fragmentaryczne lub inne określone przez użytkownika.
 • Stały monitoring zdrowia komputera – przechwytuje na bieżąco odwołania do plików na dyskach twardych, dyskietkach, napędach CD/DVD/Blu-ray, kartach pamięci typu Flash i Smart.
 • Ochrona własnych komponentów przed próbami zakłócenia pracy antywirusa przez złośliwe oprogramowanie.
 • Izolacja zainfekowanych obiektów w kwarantannie z możliwością ich przywrócenia; funkcja ogra- niczenia rozmiaru kwarantanny.
 • Gromadzenie wszystkich danych statystycznych dotyczących pracy antywirusa.
 • Automatyczne aktualizacje – zaplanowane i na żądanie.
  Zalety:
 • Komfortowe Centrum zarządzania.
 • Możliwość skanowania w czasie rzeczywistym.
 • Konfiguracja skanowania ustalona przez użytkownika.
 • Kwarantanna na żądanie.
 • Automatyczne aktualizacje.
 • Nowoczesny interfejs.
Dr.Web Desktop Security Suite
Ochrona stacji roboczych, klientów serwerów terminalowych, klientów serwerów wirtualnych i klientów systemów wbudowanych.
 • Dr.Web dla Windows – certyfikowany przez FSKTiE Rosji
 • Dr.Web dla Linux – certyfikowany przez FSKTiE Rosji
 • Dr.Web dla Mac OS X
 • Skanery konsolowe Dr.Web dla Windows,
 • MS DOS, OS/2
 • Ze względu na liczbę chronionych stacji roboczych, klientów podłączonych do serwera terminalowego lub klientów systemów wbudowanych.

  Produkty programowe Dr.Web Desktop Security Suite można nabyć oddzielnie lub w zestawie Dr.Web Enterprise Security Suite. W ostatnim przypadku udzielana jest dodatkowo licencja na Centrum zarzą- dzania Dr.Web Enterprise Security Suite (z wyłączeniem skanerów konsolowych Dr.Web) i na krypto- graf (tylko dla Dr.Web dla Windows).

  Produkty grupy Dr.Web Desktop Security Suite (z wyłączeniem skanerów konsolowych) dostępne są również w zestawach ekonomicznych Dr.Web dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  Informacje o produktach programowych Dr.Web dla Windows, Mac OS X, Linux i skanerach konsolo- wych znajdują się w rozdziale „Dr.Web Home Security Suite. Produkty dla domu”. Informacje o produk- cie Dr.Web Security Space odpowiadają licencji „Ochrona kompleksowa”.
  Dr.Web Server Security Suite
  Ochrona serwerów plików i serwerów aplikacji (w tym serwerów terminalowych)
 • Dr.Web dla serwerów Windows – certyfikowany przez FSKTiE Rosji
 • Dr.Web dla Mac OS X Server
 • Dr.Web dla serwerów Novell NetWare
 • Dr.Web dla serwerów Unix (Samba) – certyfikowany przez FSKTiE Rosji
 • Dr.Web dla Novell Storage Services
 • Wszystkie produkty Dr.Web Server Security Suite dostępne są również w zestawach ekonomicznych Dr.Web dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  Dr Web dla serwera Novell Netware
  Ochrona antywirusowa magazynów plików.

  Funkcje kluczowe:
 • Skanowanie sektorów serwera zgodnie z planem lub na żądanie administratora. Skanowanie „na bieżąco” wszystkich plików przechodzących przez serwer. Skanowanie wielowątkowe.
 • Możliwość regulacji stopnia obciążenia procesora, co pozwala przyznać priorytet procesowi ska- nowania w systemie.
 • Automatyczne odłączanie od serwera stacji będącej źródłem zagrożenia wirusowego.
 • Protokołowanie skanowania; regulowanie stopnia uszczegółowienia protokołu.
 • Powiadomienia o wykryciu zainfekowanych obiektów.
 • Leczenie, usuwanie lub przeniesienie zainfekowanych obiektów do kwarantanny.
 • Zarządzanie antywirusem za pomocą konsoli serwera lub zdalnej konsoli.
 • Prowadzenie statystyki skanowania i dziennika czynności antywirusa. Automatyczne aktualizacje baz wirusów.
 • Zalety:
 • Najszersze spektrum wspomaganych wersji Novell NetWare – od 3.12 do 6.5.
 • Wsparcie obszaru nazw NetWare.
 • Duża prędkość skanowania wielkich zbiorów danych przy minimalnym obciążeniu systemu ope- racyjnego.
 • Prosta instalacja.
 • Elastyczny, zorientowany na klienta system konfiguracji parametrów skanowania i czynności z wy- krytymi złośliwymi obiektami.

  Pełna opis oferty Dr.web .pdf

          •  
  spacer.gif
   
  O FIRMIE | OFERTA| SERWIS | PORTFOLIO | KONTAKT | POMOC| DEMO
   
  Copyright © COMPI  2003