- R E K L A M A -

  

Projektowanie serwisów www  

 

Program obsługi hurtowni "HURT"
 
 spacer.gif
Program obsługi sklepu "SKLEP"  

Program finansowo-księgowy  

 

Dr Web- program antywirusowy 

 

BitDefender - program antywirusowy  

 
 


OFERTA  PROGRAM FINANSOWO-KSIĘGOWY


Program posiada pełna zgodność z Ustawą o rachunkowości, dziennik, księga główna, zestawienie sald i obrotów, wydruki pomocnicze, automatyczne "parowanie" rozrachunków oraz środków pieniężnych, automatyczne rozliczanie kosztów, marży, noty odsetkowe, zestawienia statystyczne w dowolnym układzie, sprawozdania, automatyczne dołączanie rejestru zakupu, sprzedaży, raportu kasowego, poleceń przelewu, kasa wypłaci, powiązanie z systemem FAKTURY - REJESTR ZAKUPU, prostota obsługi umożliwiająca wysoką wydajność pracy - ponad 1000 operacji w ciągu dnia, rozwiązanie sieciowe. Program ma możliwość emisji zestawień w formie graficznej.

PROGRAM FAKTURY - REJESTR ZAKUPU - rejestry zakupu (max. 60 rejestrów z możliwością rozbicia na 250 placówek), informacje do Urzędów Skarbowych, terminowe zapłaty kontrahentom, pełna informacja o zapłaconych i niezapłaconych fakturach, drukowanie przelewów bankowych i poleceń kasa wypłaci, powiązanie z systemem F-K oraz KASA, rozwiązanie sieciowe. Emisja plików do elektronicznych przelewów (współpraca z wieloma bankami)

PROGRAM KASA - program obsługujący "kasę" w firmie. Zapłaty gotówkowe i prowadzenie raportu kasowego. Współpraca z w/w programami. Zadłużenie kontrahenta jest widziane przez obsługujacego kasę.Copyright © COMPI  2003